ВСИЧКИ, които имат сключени „Договори за банков кредит със сключена застраховка „Живот на получатели на кредити” в „ДЗИ” АД ( „наследени” от Пощенска банка) и ипотечни договори за обезпечаване на тези кредити НЕКА СЕ ОБАДЯТ, посредством контактната форма на този сайт, за да бъдат отървани от банкерското робство, да спасят парите и ипокераните си имоти и да получат полагащите им се обезщетения от тази банка, чрез готовия за предявяване колекгивен иск срещу Пощенска банка ! ВСИЧКИ, които имат сключени договори за ипотечни кредити БЕЗ ДОКАЗВАНЕ НА ДОХОДИ с банки : „Пиреос”, „Райфайзен”, „ДСК” , „Пощенска банка” и „ОББ” НЕКА СЪЩО СЕ ОБАДЯТ, за да бъдат отървани от банкерското робство , чрез готовите за предявяване колекгивни искове срещу тези банки !
 
Съд.  изпълнители
 
 
Продажби и обяви
 
 
Нашите услуги
 
 
Контакти
.

Имате въпрос ?

Попитайте

.
 
 
Информация за Вас
 
 
Портала  в  числа
.

Посещения досега

768 648

Средно месечно

61 327

Средно дневно

2 036

.
 

 

Всички частни съдебни изпълнители в съдебен окръг  София - град

Рег  № 777  Биляна Кирилова Поптомова
Район на действие  Съдебен окръг София - град
Адрес  гр.София, ул.Позитано №15, ет.1
Телефон  02/ 981 88 03
Факс  
Мобилен  0888 843 591
Елекронна поща  bilianapoptomova@abv.bg  
Уеб сайт  
Продажби  
в портала  68
Рег  № 778  Валентина Александрова Иванова
Район на действие  Съдебен окръг София - град
Адрес  гр.София, ул. Дякон Игнатий №21, ет.1, ап.2
Телефон  02/ 986 23 32
Факс  02/ 986 23 32
Мобилен  0888 848 686
Елекронна поща  sadeben.isp.ivanova@abv.bg
Уеб сайт  www.ivanova.sadebenizpalnitel.com
Продажби  щракни тук и виж
в портала  69
Рег  № 779  Василка Димитрова Бакалова - Илиева
Район на действие  Съдебен окръг София - град
Адрес  гр.София, ул.Света София №2, ет.1, офис 17
Телефон  02/ 981 25 06
Факс  
Мобилен  0888 605 006
Елекронна поща  vesa.ilieva@abv.bg
Уеб сайт  www.bakalova.sadebenizpalnitel.com
Продажби  щракни тук и виж
в портала  70
Рег  № 780  Веселка Андреева Любенова
Район на действие  Съдебен окръг София - град
Адрес  гр.София, ул. Братя Миладинови №5, ет.2, ап.3
Телефон  02/ 980 20 04
Факс  02/ 980 20 04
Мобилен  0889 399 580
Елекронна поща  kantora_780@b-trust.org
Уеб сайт  
Продажби  
в портала  71
Рег  № 781  Георги Съйков Дичев
Район на действие  Съдебен окръг София - град
Адрес  гр.София, ул. Веслец №2, ет.3, ап.№9
Телефон  02/ 989 44 18
Факс  02/ 989 44 18
Мобилен  0888 968 475
Елекронна поща  georgidichev73@abv.bg
Уеб сайт  www.dichev.sadebenizpalnitel.com
Продажби  щракни тук и виж
в портала  72
Рег  № 782  Данаил Иванов Ангелов
Район на действие  Съдебен окръг София - град
Адрес  София, ул.”Цар Симеон” бл.329, вх. А, ет.1, ап.1
Телефон  02/ 929 97 52
Факс  
Мобилен  0888 561 889
Елекронна поща  
Уеб сайт  www.danailangelov.sadebenizpalnitel.com
Продажби  щракни тук и виж
в портала  73
Рег  № 783  Иван Тодоров Чолаков
Район на действие  Съдебен окръг София - град
Адрес  гр.София, район Триадица, ул.Алабин №40, ет.2
Телефон  02/ 980 00 62 ; 02/ 980 03 39
Факс  
Мобилен  0898 731 624 ; 0888 967 597
Елекронна поща  sis_cholakov@abv.bg
Уеб сайт  www.cholakov.sadebenizpalnitel.com
Продажби  щракни тук и виж
в портала  74
Рег  № 784  Йордан Иванов Ценов
Район на действие  Съдебен окръг София - град
Адрес  гр.София, бул.Прага №9, ет.2
Телефон  02/954 53 17
Факс  
Мобилен  0898 887 242
Елекронна поща  
Уеб сайт  www.tsenov.sadebenizpalnitel.com
Продажби  щракни тук и виж
в портала  75
Рег  № 786  Миладин Петров Миладинов
Район на действие  Съдебен окръг София - град
Адрес  гр.София, ул. Цар Самуил №48, ет.1, ап.2
Телефон  02/ 986 23 42
Факс  
Мобилен  0888 682 556 ; 0878 900 041
Елекронна поща  miladinov_miladin@yahoo.com
Уеб сайт  www.miladinov.sadebenizpalnitel.com
Продажби  щракни тук и виж
в портала  77
Рег  № 787  Михаил Димитров Делибозов
Район на действие  Съдебен окръг София - град
Адрес  София, ул. Три уши №9, ет.2 /първи етаж над партера
Телефон  
Факс  
Мобилен  0887 317 565
Елекронна поща  
Уеб сайт  www.delibozov.sadebenizpalnitel.com
Продажби  щракни тук и виж
в портала  78
Рег  № 788  Мирослав Колчев Колев
Район на действие  Съдебен окръг София - град
Адрес  гр.София , ул. Лавеле №24, ет.1
Телефон  02/ 987 52 53
Факс  02/ 987 52 53
Мобилен  0888 835 653
Елекронна поща  miroslav_kolev2006@abv.bg
Уеб сайт  www.miroslavkolev.sadebenizpalnitel.com
Продажби  щракни тук и виж
в портала  79
Рег  № 789  Недялка Илиева Ковачева
Район на действие  Съдебен окръг София - град
Адрес  София, район Красно село, ул.Ами Буе №24, ет.2, ап.8
Телефон  02/ 851 07 21
Факс  02/ 851 07 21
Мобилен  0888 932 012
Елекронна поща  kovacheva789@mail.bg ; n_kovacheva@b-trust.org
Уеб сайт  
Продажби  
в портала  80
Рег  № 790  Ренета Милчева Василева
Район на действие  Съдебен окръг София - град
Адрес  гр.София, ул. Алабин №46, ет.1
Телефон  02/ 989 87 17
Факс  02/ 989 87 17
Мобилен  0888 499 847
Елекронна поща  r.milcheva@abv.bg
Уеб сайт  www.milcheva.sadebenizpalnitel.com
Продажби  щракни тук и виж
в портала  81
Рег  № 791  Татяна Антонова Водиченска - Никитова asd
Район на действие  Съдебен окръг София - град
Адрес  София, бул.Патриарх Евтимий №36, вх А, ет.1 , ап.2
Телефон  02/ 981 75 95
Факс  02/ 981 75 95
Мобилен  0888 948 696
Електронна поща  tatyana_vodichenska@abv.bg
Уеб сайт  www.vodichenska.sadebenizpalnitel.com
Продажби  щракни тук и виж
в портала  82
Рег  № 839  Ирина Иванова Митова - Кирезиева
Район на действие  Съдебен окръг София - град
Адрес  София, ул.Г.С.Раковски №82, ет. 1 над партер, ап. 3
Телефон  02/983 20 03 и 02/989 93 82
Факс  
Мобилен  0887 511 647
Елекронна поща  office@kirezieva.bg 
Уеб сайт  www.kirezieva.bg
в портала  137
Рег  № 840  Мария Красинова Цачева
Район на действие  Съдебен окръг София - град
Адрес  гр. София, ул. Веслец  №32, ет.2, ап.3
Телефон  02/ 983 61 36
Факс  
Мобилен  
Елекронна поща  mariatsacheva@mail.bg
Уеб сайт  
Продажби  
в портала  118
Рег  № 841  Неделчо Любомиров Митев
Район на действие  Съдебен окръг София - град
Адрес  София, ул. 6-ти септември №18, ет. 3 /надпартерен/
Телефон  02/ 989 84 80
Факс  02/ 989 84 80
Мобилен  0888 955 993
Елекронна поща  n.mitev@yahoo.com
Уеб сайт  
Продажби  
в портала  119
Рег  № 842  Нейко Христов Каракашев
Район на действие  Съдебен окръг София - град
Адрес  София, бул.”Македония” №6, ет.1 надпартерен, ап.9
Телефон  02/ 852 82 99
Факс  02/ 852 82 99
Мобилен  0888 421 688
Елекронна поща  karakashev@mbox.contact.bg 
Уеб сайт  www.karakashev.sadebenizpalnitel.com
Продажби  щракни тук и виж
в портала  139
Рег  № 843  Елена Георгиева Петкова
Район на действие  Съдебен окръг София - град
Адрес  гр. София, ул. Проф. Никола Михайлов №6, ет.4, ап.9
Телефон  02/ 981 96 97  ;  02/ 963 32 20
Факс  02/ 963 32 20
Мобилен  0888 304 000
Елекронна поща  elena_petkova@abv.bg ; Office.Petkova@gmail.com
Уеб сайт  www.petkova.sadebenizpalnitel.com
Продажби  щракни тук и виж
в портала  120
Рег  № 844  Стоян Благоев Якимов
Район на действие  Съдебен окръг София - град
Адрес  гр. София, ул. 'Христо Белчев' 28, вх. Б, ет. 1
Телефон  02/ 986 33 96
Факс  02/ 986 33 97
Мобилен  0888 355 382
Елекронна поща  info@yakimov.eu
Уеб сайт  www.yakimov.eu  
Продажби  щракни тук и виж
в портала  151
Рег  № 845  Петко Иванов Митев
Район на действие  Съдебен окръг София - град
Адрес  гр.София, бул.Ал.Стамболийски No37, ет.2, ап.1,
Телефон  02/ 987 24 14
Факс  
Мобилен  0898 45 79 79
Елекронна поща  pmitev@sadebenizpalnitel.com ; p.mitev@abv.bg
Уеб сайт  www.pmitev.sadebenizpalnitel.com
Продажби  щракни тук и виж
в портала  144
Рег  № 846  Орлин Стоименов Мендов
Район на действие  Съдебен окръг София - град
Адрес  София, ул. 6-ти септември №18, ет. 3 /надпартерен/
Телефон  02/ 986 35 54
Факс  02/ 989 84 80
Мобилен  0887 872 545
Елекронна поща  orce@abv.bg ; orlinmen@yahoo.co.uk
Уеб сайт  www.mendov.sadebenizpalnitel.com
Продажби  щракни тук и виж
в портала  121
Рег  № 847  Никола Костадинов Попов
Район на действие  Съдебен окръг София - град
Адрес  гр. София, ул. Яворец №8, партер
Телефон  02/ 865 42 20
Факс  
Мобилен  0888 936 415
Елекронна поща  nikola_popov847@abv.bg
Уеб сайт  www.popov.sadebenizpalnitel.com
Продажби  щракни тук и виж
в портала  122
Рег  № 848  Росица Иванова Апостолова
Район на действие  Съдебен окръг София - град
Адрес  гр. София, ул. 6 ти септември №33, ет.1
Телефон  02/ 980 68 20
Факс  
Мобилен  0888 308 329
Елекронна поща  kantora_apostolova@abv.bg
Уеб сайт  
Продажби  
в портала  123
Рег  № 849  Ангел Стоянов Петров
Район на действие  Съдебен окръг София - град
Адрес  гр. София, ул.”Княз Борис Ι” №61, партер
Телефон  02/ 987 06 76
Факс  
Мобилен  0887 602 784
Елекронна поща  aazzx@mail.bg  
Уеб сайт  www.petrov.sadebenizpalnitel.com
Продажби  щракни тук и виж
в портала  139
Рег  № 851  Мариян Николов Петков
Район на действие  Съдебен окръг- Софийски Градски съд
Адрес  гр.София 1142, бул."Васил Левски" № 71, ет.2, ап.5
Телефон  + 359 2 9 873 804
Факс  + 359 2 9 803 991
Мобилен  +359 89 577 02 88
Елекронна поща  office@marlex-bg.com   
Уеб сайт  www.marlex-bg.com
Продажби  
в портала  160
Рег  № 853  Александър Ненков Дачев
Район на действие  Съдебен окръг София - град
Адрес  гр. София, ул. Христо Ботев №12, партер
Телефон  02/ 952 01 62
Факс  
Мобилен  0898 526 027
Елекронна поща  alexander.dachev@gmail.com
Уеб сайт  
Продажби  
в портала  126
Рег  № 854  Галин Стоянов Костов
Район на действие  Съдебен окръг София - град
Адрес  гр. София, ул. Г.М.Димитров №16, ет.1
Телефон  
Факс  
Мобилен  0897 892 882
Елекронна поща  galinkostov@abv.bg
Уеб сайт  
Продажби  
в портала  127
Рег  № 856  Биляна Иванова Богданова
Район на действие  Съдебен окръг София - град
Адрес  гр. София, ул. Витоша №53, вх.Б ет.2, ап.7
Телефон  02/ 986 09 54  ; 02/ 988 80 68  
Факс  02/ 986 09 54  ; 02/ 988 80 68  
Мобилен  0889 377 100
Елекронна поща  bibogdanova@gmail.com
Уеб сайт  
Продажби  
в портала  128
Рег  № 857  Борислав Василев Янев
Район на действие  Съдебен окръг София - град
Адрес  гр. София, ул. Алабин №10А, ет.2, ап.№5
Телефон  02/ 986 59 23
Факс  
Мобилен  0888 296 192
Елекронна поща  chsibjanev857@abv.bg
Уеб сайт  www.janev.sadebenizpalnitel.com
Продажби  щракни тук и виж
в портала  129
Рег  № 859  Стилияна Иванова Стефанова
Район на действие  Съдебен окръг София - град
Адрес  София, ул.”Неофит Рилски” №34, Ι надпартерен етаж
Телефон  02/ 986 67 77
Факс  02/ 986 67 77
Мобилен  0888 953 746
Елекронна поща  stivi_ivanova@abv.bg   
Уеб сайт  www.stefanova.sadebenizpalnitel.com
Продажби  щракни тук и виж
в портала  140
Рег  № 860  Виолета Димитрова Матова
Район на действие  Съдебен окръг София - град
Адрес  гр. София, ул. Съборна  №4, вх.Б, ет.4, ап.5
Телефон  
Факс  
Мобилен  0887 825 685
Елекронна поща  v_matova@abv.bg
Уеб сайт  
Продажби  
в портала  131
Рег  № 861  Димитър Вълчев Вълков
Район на действие  Съдебен окръг София - град
Адрес  гр.София,ул. Христо Белчев №50, ет.1, ап.17
Телефон  02/ 981 89 54
Факс  02/ 981 89 54
Мобилен  0888 200 531
Елекронна поща  wolfson57@yahoo.com
Уеб сайт  www.valkov.sadebenizpalnitel.com
Продажби  щракни тук и виж
в портала  132
Рег  № 862  Мариола Ангелова Гарибова
Район на действие  Съдебен окръг София - град
Адрес  гр. София, ул. Лавеле №21, ет.3, ап.10
Телефон  02/ 987 50 00
Факс  
Мобилен  0878 103 032
Елекронна поща  mgaribovacsi@abv.bg
Уеб сайт  www.garibova.sadebenizpalnitel.com
Продажби  щракни тук и виж
в портала  133
Рег  № 863  Сия Богданова Халаджова
Район на действие  Съдебен окръг София - град
Адрес  гр. София, ул. Дамян Груев №10-12, ет.6, ап.27
Телефон  
Факс  
Мобилен  0888 689 905
Елекронна поща  haladjova@reabg.com
Уеб сайт  
Продажби  
в портала  134

Всеки частен съдебен изпълнител от съдебен окръг София-град обслужва всички общини от област София-град, а именно - следните общини :

Банкя, Витоша, Връбница, Възраждане, Изгрев, Илинден, Искър, Красна Поляна, Красно Село, Кремиковци, Лозенец, Люлин, Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище, Овча Купел, Панчарево, Подуяне, Сердика, Слатина, Средец, Студентска и Триадица .

 
 
.

обучение на куче обучение на куче kucheta ku4eta

.
 
 
Развлечение
 
 
Правни услуги
 
 
.

Незаконни ипотеки незаконни кредити колективен иск срещу банка

.
 
 
 
 
 
 
Уеб дизайн
 
 
 
 
Интересно
 
 
Любопитно
 
 
Данъци
 
 
Мебели за Вас
 

 За SadebenIzpalnitel.com | Вземи своя сайт сега | Регистрация на съдебни изпълнители | Реклама | Елекронен брокер | Контакти с нас

 
Място за вашата реклама
Място за вашата реклама
Място за вашата реклама
Място за вашата реклама
 

Дизайн и поддръжка :  Петър Богданов  и  www.vsi4ko.net  . © 2006. Всички права запазени

към върха на страницата